Aluminiumlegeringsdörr

- Apr 23, 2018-

Aluminiumlegeringsdörr är en aluminiumlegeringssektion som behandlas av ytan, vilken är tillverkad av en dörrkomponent, som är tillverkad av skärning, borrning, fräsning, tappning, tillverkning och så vidare. Det är en slags dörr som monteras ihop med anslutningsdelar, tätningsmaterial och öppna och stängda maskinbeslag.


Aluminiumdörrprofiler och glasstilar är indelade i norr och söder. Norr kännetecknas av tjock aluminium och stabil stil. Den vanligaste är gridstilen, och den mest karakteristiska egenskapen hos gallret är Tang Ge. I söder är huvuddragen en mängd aluminiumform och stilstil. Den mest representativa är blomglasets stil. Stilen i jämförelsen har stilen, isen carving, den grunda carving, kristall skaldjur och så vidare.