Aluminiumfönster

- Apr 23, 2018-

Speciellt, eftersom aluminiumlegeringen är metall, är värmeledningen snabbare, så när temperaturen in och ut ur rummet är mycket annorlunda kan aluminiumlegeringen vara en "bro" för överföring av värme. Detta material är tillverkat av dörrar och fönster, dess isolationsförmåga är inte bra. Och aluminiumlegeringen är bruten från mitten av aluminiumlegeringen, som är ansluten till den frånkopplade aluminiumlegeringen med hårdplast. Vi vet att plastens värmeledningsförmåga är uppenbarligen långsammare än metallets. Så värmen är inte lätt att passera genom hela materialet, och materialets isolationsegenskaper blir bättre.