Definition och klassificering av aluminiumlegeringsdörrar

- Apr 23, 2018-

Definition

Aluminiumlegeringens extruderingsprofiler är gjorda av ramar, plattor och fläktar, och de kallas aluminiumdörrar eller aluminiumdörrar. Den innehåller aluminiumlegering som en kraftstång (som bär och överför stångens vikt och belastning) och trä- och plastkompositdörrarna, kallad aluminiumskompositdörren och aluminiumskompositdörren.


klassificering

1: enligt dörröppningsläge: tryckdragning av aluminiumlegeringsdörr, öppen dörr av aluminiumlegering, vikning av aluminiumlegeringsdörr.

2: enligt typerna av ytterdörrkarmar: enstaka aluminiumramdörr, enda brödväggs aluminiumdörr, fullstängd aluminiumdörr i aluminium.

3: enligt aluminiummaterialets bredd: 46, 50, 65, 70, 80, 85, 90, 93, 99 och andra dörrar av aluminiumlegering.