Aluminium Alloy Door Competition

- Apr 23, 2018-

Över huvuddelen av de befintliga byggnaderna i Kina tillhör mer än 90% byggnader med hög energiförbrukning. I energikrävande byggnader står energiförbrukningen för nästan hälften av dörrar och fönster. Som industrin har analyserat är nyckeln till att bygga energieffektivitet energibesparande dörrar och fönster. Därför är användningen av energibesparande aluminiumdörrar och fönster och renovering av befintliga byggdörrar och fönsterfabrikanter de objektiva kraven för energisituationen i Kina och den oundvikliga utvecklingen av marknadsutvecklingen.