Utvecklingen av Sunshine House

- Apr 23, 2018-

Efter upptäckten av den nya världen, före upptäckten av den nya världen, kom många tropiska växter och blommor och frukter in i Europa före den industriella revolutionen. Europas klimat var kallt och oförmögen att anpassa sig till sin produktion. De europeiska palatsaristokraterna tyckte det väldigt mycket, så de kungliga hantverkarna byggde några växthus för att möta aristokraternas behov. Senare upptäcktes att växthuset var fullt av solljus och grönt, så det kunde inte bara fungera som en tropisk gröda i växthuset utan också skapa ett speciellt utrymme för fritid, underhållning, familjesamlingar och studior.


Efter den första industrirevolutionen, på 1800-talet, i London, World Expo, byggde Förenade kungariket en utställningshall på 80 tusen kvadratmeter för att demonstrera sin industriella utveckling. Dess främsta karaktär är den rena stålkonstruktionen glasbyggnad, är det tidiga stålkonstruktionen solljusrummets topparbete. Vid detta tillfälle har massproduktionen av stål ytterligare utökat täckningen av tidiga solskenshus. Vi kan hitta stålkonstruktionen solljusrummet i den amerikanska filmfilmen "ljudet av musik" och "tidsmaskinen" och så vidare.