Situationen i Duschrumindustrin

- Apr 23, 2018-

För att möta någon marknadsefterfrågan har vissa tillverkare av duschrum brutit genom ett enkelt genomskinligt glas, vilket tillför många ljusa färger, såsom vit, guld, silver, röd, gul, blå färg och så vidare och färgen på toalett som kombinerar rena och dekorativa funktioner. Vissa duschrum är inredda med sandblästring eller silverblästring. Men vanligtvis är antalet transparenta glasanvändare ett stort antal, eftersom ytan av det härdade glaset kommer att minska glasets kvalitet om glasets yta behandlas.